AMBASADORIUS

ISAKOV ALEXEY VIKTOROVICH

Nepaprastasis ir Įgaliotasis Rusijos Federacijos Ambasadorius

Lietuvos Respublikoje

Gimė 1960 m.

1982 m. baigė Užsienio reikalų ministerijos Maskvos valstybinį Tarptautinių santykių institutą (MGIMO). Moka anglų ir prancūzų kalbas. Turi I klasės Nepaprastojo ir Įgaliotojo Pasiuntinio diplomatinį laipsnį, suteiktą 2017 m. gruodžio mėn.

Diplomatinėje tarnyboje nuo 1982 m. Dirbo įvairiose pareigose Ministerijos centrinio aparato padaliniuose, tarp jų Antrame Europos skyriuje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono, Šiaurės Amerikos departamentuose, taip pat ilgalaikėse užsienio komandiruotėse ambasadose Australijoje, Indonezijoje ir Kanadoje.

2000 – 2005 m. - Rusijos ambasados ​​JAV patarėjas.

2005 – 2008 m. - Užsienio reikalų ministerijos Šiaurės Amerikos departamento skyriaus vadovas.

2008 – 2013 m. - Rusijos Federacijos generalinis konsulas Monrealyje, Kanadoje.

Nuo 2013 m. spalio mėn. - Užsienio reikalų ministerijos Šiaurės Amerikos departamento direktoriaus pavaduotojas (nuo 2020 m. balandžio mėn. - laikinai einantis Departamento direktoriaus pareigas).

2020 m. spalio 16 d. Rusijos Federacijos Prezidento dekretu buvo paskirtas Rusijos Federacijos Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju Ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje.

Turi valstybinius apdovanojimus.

Vedęs, turi dukrą.